Sojusz Lewicy Demokratycznej

Andrzej Barański

Urodziłem się 1 grudnia 1958 roku. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej kolejnym krokiem w edukacji było Technikum Mechaniczne, gdzie zdobywałem wiedzę o mechanice i technice.
Następnie przyszedł czas na studia, wybrałem Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach im. Jana Kochanowskiego. Pięcioletni okres edukacji zakończyłem tytułem magistra ze specjalizacją: Zarządzanie i Administracja.
Dzisiaj wspólnie z żoną Lucyną jesteśmy szczęśliwymi rodzicami córki Niny, która jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej i syna Krzysztofa – prawnika.

W 1997 roku ukończyłem Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej, a rok później Kurs Członków Rad Nadzorczych. Dodatkowo w roku 1998 studiowałem podyplomowo na Uniwersytecie Warszawskim o kierunku Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny.

Od 1991 realizuję pomysły mające na celu poprawę działalności samorządowej. Moje ukierunkowanie lewicowe wynika z przekonania, że państwo i samorząd powinny dbać o dobro jednostki zapewniając socjalne wsparcie i opiekę.
Od 2010 roku społeczność regionu łódzkiego obdarzyła mnie mandatem zaufania wybierając jako swojego reprezentanta do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Jestem również wiceprzewodniczącym Rady Wojewódzkiej SLD w Łodzi.


 

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z